Agenda huidige en komende maand


Nieuws

20 september

Ronde 2 Onderlinge

In de onderlinge zagen we vanavond een aantal gezichten die we een aantal jaren hebben moeten missen. Zo zijn vanavond Anne Jagersma en Johannes Ytsma weer van de partij. Ze mochten tegen elkaar even weer een beetje in het ritme komen. Het werd uiteindelijk een partij die tot aan het eindspel spannend was. Johannes trok in dit eindspel aan het langste eind, maar het is goed om te zien dat beide spelers hun trucjes op het bord en ook naast het bord (mondelinge tactische oorlogsvoering :-) ) nog niet verleerd zijn!

De langste partij van de avond werd gespeeld tussen Fokke en Miente. Fokke kreeg, volgens de meelopenden analyse computers 2 keer een grote kans op wins, maar dit was niet eenvoudig. De partij eindigde na een lange strijd uiteindelijk in remise.

Hendrik speelde een klene simultaan tegen Arend en Durk. Daarbij merkte de toeschouwende Gerben op dat Durk toch wel een mooie kans gemist heeft. Hendrik liet weten dit niet gezien te hebben. Na onderzoek blijkt het om de onderstaande mogeijkheid te gaan. De stand blijft uiteindelijk gelijk, waardoor het ook niet door de liveanalyse computers getoond wordt. Maar fraai is het wel, en ook knap dat Gerben dit zijdelings zo snel constateerde!

Detailuitslagen:

Fokke Heidsma (925) - Miente Pera (882) 1-1Partij 
Jan Tuinstra (636) - Gerben de Wit (1235) 0-2 
Johannes Ytsma  
- Anne Jagersma  2-0 
Hendrik Veenstra (1202) 
- Arend Schuurman (798) 2-0Partij 
Hendrik Veenstra (1202) 
- Durk Idsinga (645) 2-0Partij

 


13 september

Onderlinge van start

In de onderlinge zijn vanavond onder toezient oog van een aantal toeschouwers en potentiele nieuwe leden, 4 partijen van start gegaan.
Na de loting, dit keer via een geautomatiseerd proces, gingen de volgende spelers de strijd aan:

Ultsje Hosper (827)  - Gerben de Wit (1235) 0-2 Partij   
Jack Riesenkamp (645) - Durk Idsinga (645) 0-2 
Fokke Heidsma (925) - Arend Schuurman (798) 2-0 Partij   
Jan Tuinstra (636) - Miente Pera (882) 0-2 Partij

Volgende week hopen we een aantal oud leden weer in de onderlinge te verwelkomen. Houd deze site in de gaten voor de laatste nieuwtjes.
Stand en matrix (vernieuwd, nu op basis van ranglijst) van de onderlinge zijn zoals elk jaar weer terug te vinden onder de menuknop "Onderlinge" aan de linkerkant.


10 september

A.s. woensdag 12 september start Onderlinge

Aankomende woensdag gaan we weer los met de onderlinge competitie bij DC Oerterp. De onderlinge competitie houdt in dat we op elke woensdagavond om 20:00 uur een partij tegen een clublid spelen. Aan het einde van het seizoen worden de resultaten verzameld en wordt bepaald wie zich een jaar lang kampioen van Oerterp en omstreken mag noemen.

We zijn op dit moment nog met 12 spelers. We zouden graag zien dat hier nog wat leden bijkomen. Daarom nodigen we iedereen die het leuk vindt om even een avondje competatief bezig te zijn, of gewoon even een avondje 'er uit wil', van harte uit om eens vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

De eerste 2 avonden wordt van te voren nog geen programma opgesteld en wordt er gekeken wie er aanwezig is. Een handmatige loting bepaalt dan wie tegen wie speelt.

Vorige week is ook de ledenvergadering gehouden. Belangsrijkste besluiten daar waren:

1. De jeugdclub wordt opgeheven omdat er te weinig animo meer voor is en omdat we eigenlijk geen rendement zien. Ook heeft de jeugdleider een nieuwe baan en past het niet goed meer in zijn schema.

2. We hebben te weinig spelers om 2 PFDB teams van 6 personen te vullen. Aan de PFDB competieleider zal gevraagd worden om het tweede team van Oerterp een klasse lager te plaatsen.

3. DC Oerterp gaat AVG! Omdat er strengere wetgeving is rondom privacy (de AVG) wordt er een richtlijn vastgesteld door de ledenvergadering hoe we omgaan met privacy gevoelige informatie (wat slaan we op en wat delen we met wie). Daarnaast zal ook op de website een privacy verklaring komen en zullen aanwezige prive emailadressen worden vervangen door algemene adressen.

4. We gaan een verzoek indienen bij onze buurclub OG Drachten om 2 keer per seizoen een gezamelijke avond te organiseren. 1 keer in Drachten en 1 keer in Ureterp. Misschien dat we dan deze avonden kunnen invullen met een sneldamtoernooitje of iets dergelijks.

5. Onderlinge blijft ontgewijzigd. Dus Moyenne systeem. Minimaal 16 partijen. Voor 18:00 uur afmelden bij afwezigheid.

13/9/2018: Kleine update op bovenstaande: Na een bericht van een attent clublid is het aantal verplichte wedstrijden in de onderlinge veranderd van 15 naar de gebruikelijke 16 partijen. Er was foutief 15 partijen vermeld. 

 


5 september

Damseizoen 2018-2019 van start

Na een rustperiode van een paar zomermaanden, gaat de damclub weer van start. We beginnen met een ledenvergadering aankomende woensdag (5 september)

De agenda is per e-mail al naar de meeste leden verstuurd, maar kun je ook hier vinden. Oud nieuws