E-mail adressen

De volgende leden beschikken over een e-mail adres

Sietze Boonstra

Jan van Dijk

Dennie van Dijk

Sipke Doller

Dirk Idsinga

Foppe Jansma

Andre de Jong

Fokke Heidsma

Ultsje Hosper

Harrij Mennema

Miente Pera

Jack Riesenkamp

Arend Schuurman

Hendrik Veenstra

Willem van der Velde

Gerben de Wit

De andere leden van DC-Oerterp beschikken helaas nog niet over een E-Mail adres.
Je bent lid van Damclub Oerterp en in het bezit van een E-mail adres, en je staat
nog niet op de lijst, stuur dan een mailtje naar
Hendrik Veenstra